Křesťanské symboly

Kříž

Kříž

Kříž je nejznámější křesťanský symbol připomínající vykupující Ježíšovo ukřižování a smrt před zhruba 2000 lety.
Kříž připomíná Kristovu pravdu napříč staletími - tak jako se potkávají dva paprsky, aby vytvořily samotný kříž, tak se na Ježíšově Kříži potkává Boží spravedlnost s Božím milosrdenstvím ve vykoupení, umožňujícím spasení těm, kteří věří.
Na Kříži to největší zlo v dějinách zplodilo největší dobro v celé věčnosti.
Chvála Bohu, že jeho Křížem můžeme přijmout naši korunu spasení.
Ryba

Ryba

Ichtus neboli symbol Ryby je pravděpodobně nejstarší ze všech křesťanských symbolů.
Původně byla Ryba jasně vypovídající, protože apoštolové byli většinou rybáři, z nichž nejdůležitělší byl apoštol Petr zvaný "Velký Rybář". Symbol měl dvojí význam, protože řecký význam pro Rybu IXTYS byl zároveň zkratkou slov "Ježíš Kristus Boží Syn a Spasitel".
Říká se, že v dobách pronásledování věřící při setkání s neznámou osobou nakreslil na zemi hůlkou oblouk. Pokud byl neznámý také věřící, nakreslil druhý oblouk tvořící Rybu a tak se nenápadně poznávali navzájem.
Tři kříže

Tři Kříže

Tři Kříže v křesťanském symbolismu znamenají vykoupení na Golgotě, kde byl Kristus ukřižován se dvěmi lotry, jedním na Své pravici a druhým na Své levici (Luk.23.33).
V tomto symbolu nacházíme pravdu Božího odpuštění.
Jeden lotr nadával a posmíval se Ježíši, definitivně odmítající spasení, které mu On nabídnul. Jeho osud byl zpečetěn.
Druhý uznal Ježíše jako Spasitele a volal na něj, aby ho Ježíš zachránil. Ještě téhož dne poznal Ráj.
Podobně i my všichni stojíme před stejnou volbou se stejnými důsledky.
Světlo vyzařující z Kříže symbolizuje zmrtvýchstání - Kristovo z hrobky před dvěmi tisíci lety - a naše v Soudném Dni.
Chvála Bohu, že jak Kříž, tak hrobka jsou prázdné!
Trojice

Triquetra

Triquetra (latinské slovo pro "trojhranný") je starobylý symbol Trojice.
Obsahuje tři navzájem protkané oblouky, rozdílné i stejné a nerozlučné, symbolizující to, že Otec, Syn a Duch svatý jsou tři rozdílné a stejné osoby a zároveň jeden nedělitelný Bůh.
Symbol byl nejdřív užívaný jako pohanský symbol v keltském náboženství a dodnes ho používají Pagans/Wiccans (jako v okultním TV pořadu Charmed). Symbol si před více než 1000 lety přivlastnila křesťanská církev a dnes se na něj nahlíží v první řadě jako na křesťanský symbol.

Názor?

English version