Mým záměrem bylo:

Pojal jsem Bibli trochu "revolučně", tedy tak, že oproti klasické knižní Bibli, ve které je nejdřív Starý Zákon a po něm až Nový Zákon, v mé verzi je Nový Zákon nejdřív. Je to proto, že by začínající křesťan měl číst nejdřív Nový Zákon a později se teprve zajímat o souvislosti ve Starém Zákoně. Jinak, jak píšu i jinde, by ho místy nudný a místy krvelačný Starý Zákon mohl velmi "rozladit" až "odradit".
Z evangelií v Novém Zákoně jsem dal na místo první Jana (čímž jsem předběhl Matouše, Marka a Lukáše, tímto se jim omlouvám), který je z evangelií
ad a) nejhezčí (ve smyslu nejpřijatelnější, nikoli nejobsažnější, v tom je Matouš, či Lukáš dál),
ad b) je nejspirituálnější ve smyslu inspirace Bohem.
ad c) Last but not least, zdá se mi lepší uspořádání takové, kdy poslední evangelium je Lukášovo, na které přímo navazují Skutky apoštolů jako pokračování (Skutky sepsal také Lukáš).

Moje Bible je tabulka o třech sloupcích. Předně jsem chtěl vedle sebe srovnat Kralickou a Ekumenickou verzi: Kralická je někdy staročesky nesrozumitelná, srozumitelnost Ekumenické je zase někdy zavádějící, dost často se u obou liší i odkazy.
Protože mám web i v anglické (teda většinu) verzi, rozhodl jsem se přidat i schválenou "Authorized Version" - King James Version.

Doufám, že většina z Vás pochopila, ze tedy není nutné číst Bibli po řádcích - přečíst každý verš v každé verzi - ale že je lepší vybrat si tu "svou" Bibli, tedy sloupec.

Jak si takový sloupec vybrat? Jasná volba je u těch, kteří neumí česky. Ti by si měli vybrat třetí sloupec. Česky mluvící začátečníci by si snad měli vybrat prostřední sloupec, ten je psaný současnou češtinou. Pokročilejší pak jistě budou radši listovat prvním - Kralickým sloupcem, který nedáme-li se odradit středověkou češtinou, obsahuje verše většinou nejvýstižnější. Ale i v Kraličtině mohou vzniknout otázky z neporozumění staročeštiny, tam většinou velmi pomůže krátkodobě přelétnout do prostřední ekumeničtiny.

Stažení této stránky ve formátu Zip. (cca 12 MB)

Co je novýho:

2018-08: Inspirace - inspirace v hudbě, inspirace ve filmu, inspirace v literatuře, Spirituál Kvintet - Soudný den, Jablkoň - Pět policajtů, Olga Lounová - Jsem optimista, Spirituál Kvintet - Dvě báby, As A Thief In The Night - Jako zloděj v noci, Nosso Lar - Náš domov, Der Himmel über...
2015-03: Nový vzhled webu
2007-07: Rodokmen člověka od Adama po Ježíše - souhrná informace na základě informací (hlavně) z Bible...
2007-02: Lekce křesťanské víry - Základy křesťanské víry jsou prostřednictvím biblických odkazů popsané v následujících lekcích. Snažil jsem se vnášet co nejméně vlastních myšlenek a nechal jsem promlouvat Bibli...
2006-12: Biblické míry, váhy, mince, čas - platidla, objemové míry, délkové míry, časové údaje, měsíce, hlavní výroční slavnosti a svátky...
2006-05: Biblické mapy - historie Starého Zákona, přední Orient doby Praotecké, přední Orient doby Starozákonní, poloostrov Sinaj, putování Izraele pouští, Egypt a poloostrov Sinajský, Palestina v době Starozákonní, země Kananejská, Palestina doby Soudců, Palestina doby...
2005-04: Započata práce na Bibli - Mým záměrem bylo zpřístupnit důležitější verše v jednotlivých knihách začátečníkům (kteří by jinak začali číst Bibli od začátku a po "zábavné" Genesis by je "nudný" Exodus natolik otrávil, že by Bibli navždy odložili), připomenout některé verše i pokročilým...

Prameny ze kterých jsem čerpal:

On-line Bible

Názor?

Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku (Z.23.1)
English version