Vyhledávání v Bibli

No vlastně je několik způsobů, jak vyhledávat.

Vyhledávání verše

Vyhledávání - podle mě - nejjednodušší - přečtete si verš, za kterým možná bude odkaz, na ten ťuknete a objeví se Vám ten odkazovaný verš. Ovšem nevýhodou je, že takto si nenajdete přesně ten verš, který chcete (pouze ten, který Vám nabídnu).

Pokud víte co hledáte, například Marka 16-tá kapitola, 15-tý verš, máte téměř vyhráno, teda pokud se naučíte určité disciplíně.
Označování veršů je napsáno přímo na začátku každého jednoho verše. Syntaxe je taková, že verš je označený Knihou, např. Mark nebo Mk, následované tečkou po níž následuje číslo kapitoly, tečka a číslo verše. V našem příkladu tedy Mark.16.15 (pro Kralickou a King James) nebo Mk.16.15 (pro Ekumenickou).

V tomto zápisu by neměly být mezery. Ovšem, nic nemůže být jednoduché, proto bohužel bible obsahuje knihy, začínající číslem (římským v Kralické nebo arabským v Ekumenické a King James). Za tímto číslem se bohužel nachází často mezera, např. I Jan., 1 J. a 1 John.

Musím podotknout, že následujícím způsobem se dá vyhledávat pouze v syntaxi Kralické Bible. Vybral jsem Kralickou Bibli proto, že je nejčtenější, teda aspoň doufám, a její zkratky nejznámější - a mnohde i intuitivnější. Opravdu nejsem schopen pro Ekumenisty udělat to odkazování ještě jejich způsobem - to se fakt nesmíte zlobit.
Pokud se tedy budete dívat do seznamu knih, uvidíte za každým názvem knihy v prvním sloupečku i používanou zkratku knihy. Tuto zkratku použijete při tvoření adresy na konkrétní verš.
Např. chci zase hledat Marka 16.15, zkratka je: Mark.16.15. A nyní si všimněte, pravděpodobně budete vyhledávat, když jste v biblickém textu a nahoře v poli Adresa je napsáno: "http://www.kubak.cz/bible/bible.htm" (bez uvozovek). Vy si ťuknete na konec za .htm a dopíšete svou zkratku před kterou umístíte "#" (# je na klávesnici s anglickým rozložením, většinou se na ně přepne současným stiskem levého Shift a Alt - modrý čtvereček na obrazovce vpravo dole, ve kterém bylo vepsáno "CS" by se měl změnit na "EN". # pak docílíte současným stiskem "Shift" a "3" (bez uvozovek)).

Celá adresa by pak vypadala: http://www.kubak.cz/bible/bible.htm#Mark.16.15. Pak stisknete Enter a verš by se měl najít.
Pokud se nenajde a v okně nahoře uvidíte začátek knihy Janovo evangelium, pravděpodobně jsem tento verš nezahrnul do výběru. Jestli ho tam chcete mít, budete mi muset napsat. Pokud se na horním okraji okna objeví verš, který je blízko zvolenému, zkuste se vrátit o krok zpět (nahoře na ovládacím panelu je pro krok zpět použitá šipka směrem doleva v zelené nebo modré barvě, pokud na ní ukážete, objeví se nápis "Zpět") a operaci zopakovat. Nevím proč, ale napodruhé už většinou prohlížeč skočí tam, kam má.
Jak už jsem předeslal, v tomto odkazu nesmí být mezery. Co jestli je adresa obsahuje? To je pak "průsr". Zkuste ale mezeru nenapsat, adresa pak u verše bude např. "I Sam.10.11", vy ji ale napíšete ISam.10.11. Dodržujte také prosím velikost písem, může být kritická pro správné hledání.

Tuto adresu - ten celý řádek, pak, můžete použít pro odkazování ve svých e-mailech - pokud budete zmiňovat nějaký verš, který mám zahrnutý ve svém výběru, nemusíte ho celý opisovat, ale opište do zprávy celý tento řádek, začínající http: a končící např. #Mark.16.15. Příjemci Vaší pošty se tento řádek podtrhne jako odkaz a jemu bude stačit ve zprávě na odkaz ťuknout a pokud je připojený k internetu, objeví se mu celý zvolený verš (skočí na mou stránku na vybraný verš).

Ctrl^F

Pokud se Vám (asi oprávněně) zdá, že je to moc složitá procedura, lze použít možná jednodušší způsob - Současným stiskem Ctrl a F se Vám objeví vyhledávací okénko, do kterého napíšete přesně ten text, který hledáte, včetně např. mezer. Např. "Kniha Jozue" nebo "I Sam." (bez uvozovek). Jednodušší? Ovšem nikomu takový odkaz ve zprávě nepošlete, ledaže byste ho přesně instruovali, jak se na mé stránky dostat a co si tam má dát vyhledat a jak.

Vyhledávání knihy

Abych nezapomněl, hodně efektivní je též přejít na seznam knih (najdete ho na konci každé knihy) a přejít na začátek vybrané knihy (tedy ne přímo na konkrétní verš - to ale tolik nevadí, v jedné knize se už odpovídající verš nalezne poměrně jednoduše (listováním např. šipka nahoru, šipka dolů, Page Up, Page Down)). Na seznamu knih také hned vidíte, které knihy jsou alespoň jedním veršem zastoupeny (ty s odkazem - černým textem, který se po najetí myši změní na bílý a kurzor myši ze šipky na ručičku), ty ostatní zde zastoupené verše nemají, je tedy zbytečné se snažit všemi způsoby najít neexistující verš.

Názor?

English version