Lekce 2: Evangelium

« Lekce 1: Ježíš « - 2/12 - » Lekce 3: Pokání »

Co je to evangelium?

Slovo evangelium znamená v řečtině radostnou zprávu - v biblickém smyslu se používá pro zprávu o narození a životě Ježíše Krista, který přišel na zem spasit hříšníky. Názvem evangelium se označují čtyři novozákonní knihy o životě Ježíše - Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Anglický překlad slova evangelium - Gospel je názvem pro křesťanské (většinou černošské) písně inspirované Biblickými příběhy a zpívané většinou v protestantských kostelech (u nás třeba Spirituál Kvintet).

Úplný obsah slova Evangelium se dá rozdělit do čtyř částí:

Bůh je láska

I Jan.4.8 - kdo nemiluje, nezná Boha
Jer.31.3 - Bůh činí milosrdenství

Člověk je hříšný

I M.1.27 - Bůh stvořil člověka ke svému obrazu
I M.2.15-17 - umístil ho do rajské zahrady a varoval ho před hříchem
I M.3.6 - člověk porušil Boží zákaz - zhřešil
R.5.12 - Adamovi potomci byli také hříšní

Bůh nesnese hřích, takže se mezi lidmi a Bohem vytvořila nepřekonatelná propast

Iz.59.2 - hřích oddělil člověka od Boha
R.6.23 - trest za hřích je smrt

Bůh ale miluje člověka a nabízí mu východisko - most přes propast

Jan.3.16 - Bůh pro spasení člověka obětoval svého jediného syna
R.5.8 - Ježíš umřel za hříšníky
I Jan.3.5 - Ježíš přišel a smazal naše hříchy
I Kor.15.3-4 - Ježíš zemřel a vstal z mrtvých podle proroctví
Zj.3.20 - Ježíš nabízí spasení každému, kdo o ně stojí
Jan.14.6 - Ježíš je jediná cesta ke spasení

« Lekce 1: Ježíš « - 2/12 - » Lekce 3: Pokání »

Názor?

English version