Lekce víry

Křesťané věří v trojjediného Boha. Bůh sestává ze tří osob: Boha Otce - Hospodina, Boha Syna - Ježíše Krista a Ducha Svatého. Každý z nich je samostatná osoba, dohromady ale jednají v naprostém souladu (I Jan.5.7). Člověk je hříšný a mezi ním a Bohem je nepřekonatelná propast, protože Bůh je naprosto bez hříchu, jeho podstata je s hříchem neslučitelná. Jediná možnost, jak se člověk může spasit, je přejít propast po mostě, Ježíši Kristu. V Ježíši Kristu se Bůh stal člověkem a vzal na sebe všechny hříchy lidí - kdo v Něj věří, je spasený, zbavený hříchu a může přejít na svatý břeh k Otci. (Mat.14.25-31)
Základy křesťanské víry jsou prostřednictvím biblických odkazů popsané v následujících lekcích. Snažil jsem se vnášet co nejméně vlastních (potenciálně hříšných) myšlenek a nechal jsem promlouvat Bibli.
Proč 12 lekcí? Proč ne, třeba. Dvanáctka je dobré číslo - 12 měsíců, 12 hodin dne (a 12 v noci - teda pokud je rovnodennost), poledne, půlnoc, 12 apoštolů, prostě myslím, že se to hodí. A ta poslední dvanáctá lekce je podobně jako Jidáš neurčitá, nevyrovnaná a rozporuplná...

Motto:
Jan.8.32 - pravda vysvobozuje
I Jan.4.1-3 - jak poznat falešné proroky
Zj.1.8; Zj.1.11; Zj.1.18 - Alfa a Omega, první i poslední
Prisl.3.5 - doufej v Hospodina
Zj.22.20 - přijdu brzy

Lekce  1: Ježíš
Lekce  2: Evangelium
Lekce  3: Pokání
Lekce  4: Znovuzrození
Lekce  5: Křest
Lekce  6: Duch svatý
Lekce  7: Modlitba
Lekce  8: Krev Ježíše
Lekce  9: Postavení v Kristu
Lekce 10: Láska k Bohu
Lekce 11: Láska k lidem
Lekce 12: guláš, ...teda co se jinam nevešlo

Názor?

English version