Lekce 9: Postavení v Kristu

« Lekce 8: Krev Ježíše « - 9/12 - » Lekce 10: Láska k Bohu »

Jaké je postavení křesťana v Kristu?

Zj.3.20 - Ježíš tě zve k sobě
II Kor.5.17 - v Kristu je člověk nové stvoření
Jan.14.20 - Ježíš je spojený s Bohem, křesťan je spojený s Ježíšem

Křesťan je Boží dítě:

Jan.1.12 - věřící jsou synové Boží
R.8.14-17 - synové tedy dědicové
R.8.29 - synové tedy Ježíšovi bratři
II Kor.6.18 - Bůh je otec věřících

Křesťan je Boží chrám:

II Kor.6.16 - křesťan je chrám Boží
Sk.17.24 - Bůh nebydlí v chrámech rukou dělaných
Kol.1.27 - Kristus přebývá v křesťanech
I Kor.3.16-17 - křesťan je chrám, ve kterém přebývá Duch Boží
Filip.4.13 - všechno mohu s Ježíšem
Efez.2.19 - křesťan patří do Boží rodiny
Efez.2.5-6 - jsme vzkříšeni s Ježíšem
I Kor.3.17 - chrám je svatý
Efez.2.10 - Boží dílo

« Lekce 8: Krev Ježíše « - 9/12 - » Lekce 10: Láska k Bohu »

Názor?

English version