Lekce 10: Láska k Bohu

« Lekce 9: Postavení v Kristu « - 10/12 - » Lekce 11: Láska k lidem »

Co je to láska k Bohu?

Bůh miluje člověka, člověk miluje Boha. Navzájem spolu komunikují.
Bůh mluví k člověku nejčastěji prostřednictvím Božího slova - Bible. Člověk pak k Bohu mluví modlitbou.
Mat.22.37-38 - miluj Boha vší silou

Boží Slovo - touha po Bohu

Jan.1.1 - Ježíš je Slovo
Jan.1.14 - Ježíš se stal člověkem
I Petr.1.23 - Boží slovo způsobilo znovuzrození
I Petr.2.2 - Boží slovo rozvíjí křesťana
Zid.4.12 - Boží slovo je mocné a nelze ho obelstít
Iz.55.11 - Slovo vykoná svůj úkol
Joz.21.45 - všechno Boží slovo se také uskutečnilo

Modlitba - odevzdání se

Jan.4.23-24 - Bůh hledá ty, kteří se mu budou modlit
I Tes.5.17 - modlete se neustále
Mat.7.7-11 - kdo prosí, dostane
Jan.16.23-24 - prosba ve jménu Ježíše
Jer.33.3 - telefon do Nebe - Bůh odpovídá na tvé volání

« Lekce 9: Postavení v Kristu « - 10/12 - » Lekce 11: Láska k lidem »

Názor?

English version