Lekce 11: Láska k lidem

« Lekce 10: Láska k Bohu « - 11/12 - » Lekce 12: guláš »

Co je to láska k lidem?

Pro mě kámen úrazu o který si ukopnu palec. Nevěřím lidem, protože s nimi mám špatné zkušenosti.
Bojím se lidí, neočekávám od nich nic dobrého. Čím víc znám lidi, tím mám radši zvířata.
Přeháním, nejsem misantrop, dělám často vyjímky, své přátele mám rád a věřím jim.
Mám ale problém přistupovat pozitivně k cizím lidem, neumím se příliš svěřovat, snažím se polepšit - ale - pořád to tam trochu je.
Předpokládám, že ale vy jste nebo budete jiní.
Člověk by měl pomáhat slabším (i ve víře). Nebude ale upřímně pomáhat, pokud toho "slabého" nebude mít rád. Aby mohl mít rád druhého, musí mít rád i sebe (ach jo). Mít rád sebe neznamená egoismus - ale člověk by se neměl příliš podceňovat, odsuzovat, kritizovat, měl by být schopen uznat své dobré stránky, pochválit se za odvedenou práci atd. (já vím, že se to lehce řekne). V jednom filmu doporučovali zpívat denně písničku: Jsem tak pěkná, tak pěkná, tak pěkná se zdám. (v mém podání: Mám rypák, ovšem je to můj rypák, lepší mi nenaroste, tak bych se s ním měl už smířit).

Mat.22.39-40 - miluj bližního svého
R.5.5 - lásku dává Duch svatý
Jan.13.5 - Ježíš umyl svým učedníkům nohy aby dal příklad toho, že velký pomáhá malému

Láska k bratrům (křesťanům, blízkým lidem)

Jan.13.34-35 - miluj svého bratra, protože i Ježíš miloval tebe
I Jan.4.7-8 - miluj svého bratra, protože Bůh je láska
I Jan.4.20-21 - kdo nenávidí bratra, nezná Boha
I Jan.3.14-18 - kdo nemiluje, nenávidí a nemůže být spasen
I Kor.8.13 - člověk se nemá chovat tak, aby pohoršoval bližního
Mat.18.20 - Ježíš navštěvuje společná shromáždění

Láska k cizím lidem (svědectví, evangelizace)

(protože v této oblasti mám značné rezervy, snažím se polepšit - třeba tím, že píšu tuhle sekci, čímž vám zprostředkovávám některé informace v podobě, ve které bych je snad sám byl schopen přijmout. Rozhodně je to pro mě (a nejenom pro mě) přijatelnější, než zvonit slušně oblečenej u vašich dveří, mávat před vámi Biblí a vykřikovat plamenné výroky s planoucím zrakem - Strážná Věž mě nikdy moc netankovala.
Jan.3.16 - člověk má možnost žít věčně - a každý má povinnost sdělit to těm, co o tom nevědí
Mat.5.43-48 - milujte své nepřátele - tím se odlišíte od hříšníků
Mark.16.15-16 - zvěstujte všem evangelium - kdo uvěří, bude zachráněn
Mat.10.7-8 - zvěstujte a používejte své dary

« Lekce 10: Láska k Bohu « - 11/12 - » Lekce 12: guláš »

Názor?

English version