Lekce 4: Znovuzrození

« Lekce 3: Pokání « - 4/12 - » Lekce 5: Křest »

Co je to znovuzrození?

Člověk se skládá z těla (masa, kostí), duše (myšlenky, rozum, city, pocity) a ducha - duchovního člověka.
Lidský duch patří Bohu a má stejné vlastnosti jako Bůh - nesnese hřích. Díky hříchu duch umírá a člověk je pak "prázdný". V tomto stavu nemůže po smrti odejít k Bohu.
Když člověk úpřímně vyzná své hříchy, Ježíš hříchy z člověka sejme a člověka znovuzrodí. Znovuzrození je obnova ducha a člověk je pak "kompletní" a spasený.

I M.2.7 - Bůh dal člověku ducha při stvoření
II Kor.5.17 - nové stvoření ducha
Jan.3.1-8 - Nikodém
Jan.1.12 - Boží synové z Boží vůle
Gal.4.6-7 - syn, tedy dědic
Ezech.36.26-27 - nové srdce a nový duch
Gal.2.20 - ukřižovaný s Kristem
R.10.9-10 - uvěřit srdcem a vyznat ústy
Jan.4.14 - živá voda

« Lekce 3: Pokání « - 4/12 - » Lekce 5: Křest »

Názor?

English version