Lekce 6: Duch svatý

« Lekce 5: Křest « - 6/12 - » Lekce 7: Modlitba »

Kdo je Duch svatý?

I M.1.2 - Duch existoval před stvořením Země
Jan.14.26 - Duch byl seslán po nanebevzetí Ježíše a pomáhá lidem
Gal.5.18-22 - Duch překonává Zákon
II Kor.3.17 - Bůh je Duch
Luk.3.21-22 - Duch svatý sestoupil po křtu na Ježíše
R.14.17 - Boží království je Duch svatý
I Kor.12.1-13 - dary Ducha
R.5.5 - Duch zprostředkovává Boží lásku
Jan.14.16-17 - Duch utěšuje
Sk.2.17-18 - Duch umožňuje prorokování
Sk.4.31 - Duch vede k zvěstování Božího slova
Luk.12.11-12 - nebojte se svévole mocných, Duch vás povede
R.8.26-27 - Duch posiluje a přimlouvá se neustále za nás
I Kor.2.10-15 - Duch odkrývá nejskrytější duchovní místa
Efez.4.30 - nezarmucujte Ducha
Mark.3.28-29 - rouhání Duchu svatému je neodpustitelné
Zj.22.17 - Duch zve k věčnému životu

« Lekce 5: Křest « - 6/12 - » Lekce 7: Modlitba »

Názor?

English version