Lekce 7: Modlitba

« Lekce 6: Duch svatý « - 7/12 - » Lekce 8: Krev Ježíše »

K čemu je modlitba?

Rozhovor s Bohem - děkování za "dary", vyznávání hříchů, prosby za uzdravení atd.
Duchovní dýchání - spojením s Bohem v modlitbě se duch člověka očišťuje, občerstvuje a posiluje ("přijímá O2 a odevzdává CO2")

Mat.6.9-13 - Modlitba Páně ("Otče náš")

Jaká by měla být modlitba:

   Mat.6.5-8 - tělesná modlitba - pokrytectví "veřejných" modlitebníků
   Mat.6.9-11 - Ježíšova modlitba - pokora, vyvýšení Boha
   Mat.6.12-13 - pokání
   Mat.6.14-15 - odpuštění
   Mat.6.16-18 - půst - pravý půst slouží k očištění těla od "zemských" požitků - jídla, zábavy, sexu apod. Takto očištěný člověk je vnímavější v modlitbě a naslouchání Bohu. Člověk by ale neměl být pokrytec a dávat svůj půst demonstrativně najevo.

Modlitba není básnička, kterou se člověk musí naučit. Modlitba Páně je jenom příkladem, co by měla modlitba obsahovat (děkování, vyznávání (konkrétních) hříchů, žádost o odpuštění, prosba o dary, prosba za lidi atd.).
Modlitba se pronáší svými slovy ne květnatými verši, měla by se den ode dne lišit a neměla by být připravená - člověk se má ve volbě slov nechat vést Duchem svatým.
V Modlitbě lze oslovovat všechny osoby Boha zvlášť - např. odpouštět hříchy může pouze Bůh Otec, nikdo jiný. Křest Duchem svatým provádí Ježíš, je tedy potřeba prosit jeho. Nejblíže k lidem a jejich starostem má pak Duch svatý, který je na Zemi.

Speciálním případem je modlitba v Jazyku, kdy volbu slov provádí duch člověka a člověk sám smyslu nerozumí - rozumí tomu ale Bůh.
Jazyk člověk (většinou) dostane při křtu Duchem svatým.
Výhoda modlitby v jazyku je v tom, že jí nerozumí ani ďábel - je to prostě "zabezpečená linka".

Luk.5.16 - nejlépe je modlit se v ústraní
Luk.6.12 - i Ježíš se modlil o samotě
Jan.4.23-24 - Bůh chce, aby se lidé modlili s otevřeným srdcem
Mat.7.7-8 - proste a bude vám dáno
I Jan.5.14-15 - prosba za Boží dary bývá vyslyšená
Jan.15.7 - člověku věřícímu Ježíši se splní prosby
Zid.5.7-8 - Ježíšova oběť modliteb
I Tim.2.8 - úpřímná modlitba se zdviženýma rukama
Prisl.15.29 - Bůh slyší upřímnou modlitbu
Prisl.13.4 - o splnění své prosby se člověk musí přičinit
Jak.5.16 - modlete se jedni za druhé
I Tim.2.1-2 - modlete se i za své vládce

« Lekce 6: Duch svatý « - 7/12 - » Lekce 8: Krev Ježíše »

Názor?

English version